Socialstyrelsen

Aktuelle arrangementer

Brugerkursus i dokumentationssystemet YLS-CMI

23. august 2018 til 24. august 2018 - Bymose Hegn Hotel & Kursuscenter

På denne side kan du tilmelde dig brugerkurset i anvendelsen af det validerede screenings- og dokumentationsredskab Youth Level of Service - Case Management Inventory (YLS-CMI). Kurset finder sted d. 23.-24.

Møde i det faglige netværk om mennesker med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog

Tilmeldingsfrist overskredet 3. september 2018 kl. 09:30 til 15:45 - Socialstyrelsen (Mødelokale 1, SV52)

Emnet for netværksmødet er denne gang teamarbejde. Den norske forsker Sissel Sollied vil belyse dette emne fra forskellige vinkler, hvor hun i sine oplæg vil veksle mellem teoretiske betragtninger og videocases fra praksis.

Introduktionsforløb og kurser til VISO-specialister

Få mulighed for at drøfte specialistrollen, sagsprocessen samt dilemmaer og udfordringer. Målet er, at du efter endt kursus har overblik over forvaltningen af VISO-specialistrollen og sikker håndtering af alle elementer i sagsprocessen.

Seminar om CTI-metoden

12. september 2018 kl. 09:30 til 15:45 - Hotel Park

Socialstyrelsen inviterer til seminar om CTI-metoden med det formål at inspirere til anvendelsen af metoden. Det sker via oplæg om den nyeste viden om metoden og erfaringsudveksling om metodens styrker, udfordringer, konkrete anvendelse og forankring

Temadag om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme

Få pladser tilbage 26. september 2018 kl. 09:00 til 15:00 - Socialstyrelsen

Socialstyrelsen afholder d. 26. september 2018 i forbindelse med ungdomssanktionen temadag om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme blandt unge.

Velfærdsteknologi og IKT til mennesker med kognitive funktionsnedsættelser

20. november 2018 kl. 09:00 til 16:15 - Radisson Blu H.C. Andersen Hotel

Arbejder du med mennesker med kognitive funktionsnedsættelser? Og har du brug for input til, hvordan velfærdsteknologiske og informations- og kommunikationsteknologiske (IKT) løsninger kan støtte målgruppen i bedre at mestre hverdagen?

Om Socialstyrelsen


Socialstyrelsen arbejder med udvikling, rådgivning og implementering på hele det sociale område. 

Socialstyrelsen er en del af Børne- og Socialministeriets koncern. Kontaktoplysninger


Socialstyrelsen
Edisonsvej 1
5000 Odense

Telefonnummer: +45 72 42 37 00
E-mail: info@socialstyrelsen.dk