Socialstyrelsen

Aktuelle arrangementer

Introduktionsforløb og kurser til VISO-specialister

Få en indgående viden om brugen af VIAS, så du kan betjene funktionerne sikkert i VIAS. En del af undervisningen foregår som cases med "hands-on" i VIAS-sandkassen på egen medbragte pc.

Temadag om udviklingshæmning og udadreagerende adfærd

16. september 2019 kl. 10:00 til 15:00 - DGI-byen

Få viden om virksomme metoder og redskaber til at forebygge og mindske udadreagerende adfærd hos voksne med udviklingshæmning.

Temadag om udviklingshæmning og udadreagerende adfærd

27. september 2019 kl. 10:00 til 15:00 - Vejle Center Hotel

Få viden om virksomme metoder og redskaber til at forebygge og mindske udadreagerende adfærd hos voksne med udviklingshæmning.

Temadag om udviklingshæmning og udadreagerende adfærd

11. oktober 2019 kl. 10:00 til 15:00 - Odeon

Få viden om virksomme metoder og redskaber til at forebygge og mindske udadreagerende adfærd hos voksne med udviklingshæmning.

Træningsdage i fase 2

Tilmeldingsfrist overskredet

Træningsdag 1 i ”Redskab til afdækning af ansøgers mentaliseringsressourcer” Aarhus - Frederiksgade 74 E, 1. th., 8000 Aarhus København - Vesterbrogade 20, 3. tv., 1620 København V

Om Socialstyrelsen


Socialstyrelsen arbejder med udvikling, rådgivning og implementering på hele det sociale område. 

Socialstyrelsen er en del af Børne- og Socialministeriets koncern. Kontaktoplysninger


Socialstyrelsen
Edisonsvej 1
5000 Odense

Telefonnummer: +45 72 42 37 00
E-mail: info@socialstyrelsen.dk