Socialstyrelsen

Netværksmøde for § 110-boformer, Socialstyrelsen, Odense


Dato og tid

Onsdag d. 21. november 2018 kl. 09:30 til 14:00

Tilmeldingsfrist

Tirsdag d. 13. november 2018 kl. 23:55

Sted

Socialstyrelsen
Edisonsvej 1
5000 Odense C

Arrangør

Christina Kaldahl, Socialstyrelsen
+45 91 37 02 81
chka@socialstyrelsen.dk

Hvordan styrker vi samarbejdet mellem boform og kommunale myndighedsområder?

I oktober og november inviterer Socialstyrelsen endnu en gang til netværksmøder forskellige steder i landet. Fokus for netværksmøderne er denne gang samarbejdet mellem § 110-boform og kommunale myndighedsområder.

Vi stiller skarpt på spørgsmålet: 
”Hvordan kan vi styrke samarbejde og øge koordinationen af og kvaliteten i de indsatser, borgeren modtager under og efter opholdet på boformen?”

Socialstyrelsen har i 2018 nedsat en arbejdsgruppe bestående af udvalgte boformer og kommunale myndighedsrådgivere, der har udarbejdet en række faglige anbefalinger til, hvordan i som boformer kan medvirke til at styrke samarbejdet med kommunale myndighedsområder.

På netværksmødet vil i blive præsenteret for anbefalingerne, og have mulighed for at drøfte dem med hinanden, Socialstyrelsen og repræsentanter fra kommunal myndighed. I vil ligeledes blive præsenteret for Ankestyrelsens nyeste rapport over, hvilke indsatser borgerne modtager, når de har ophold på en § 110-boform. 

Program for dagen kan downloades via dette link.

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

Christina Kaldahl, Socialstyrelsen
+45 91 37 02 81
chka@socialstyrelsen.dk