Socialstyrelsen

Inspirationsdag - Implementerings- og uddannelsesstøtte til mestringsprogrammet R&R2-ADHD


Dato og tid

Onsdag d. 26. februar 2020 kl. 09:30 til 14:30

Tilmeldingsfrist

Onsdag d. 12. februar 2020 kl. 12:00

Sted

Odeon, Odeons Kvarter 1, 5000 Odense C Odeon
Odeons Kvarter 1
5000 Odense C

Arrangør

Socialstyrelsen
Tlf: +45 50 81 09 85
kakr@socialstyrelsen.dk

Inspirationsdag om det evidensbaserede mestringsprogram R&R2-ADHD
Socialstyrelsen har i samarbejde med tre kommuner afprøvet mestringspro-grammet R&R2-ADHD. Evalueringen viser markante effekter i forhold til deltagernes ADHD-symptomer. Deltagerne får - uanset alder - redskaber til øget mestring af deres kernevanskeligheder, og der er også positive konse-kvenser i forhold uddannelse og beskæftigelse. 

I Socialstyrelsens Udviklings- og Investeringsprogram for 2020-22 er der derfor afsat midler til at udbrede R&R2-ADHD gennem støtte til  implementering og uddannelse. Støtten kan søges af kommuner, regioner og private tilbud i foråret 2020. 

Inspirationsdagen 
Kommuner, regioner og private aktører, som gerne vil arbejde med det R&R2-ADHD, kan deltage.

Hør om, hvad R&R2-ADHD er, hvilke erfaringer praktikere og ledere har med at arbejde med og implementere indsatsen, og hvordan støtten fra Socialstyrelsen mere præcist fungerer. 

Socialstyrelsen anbefaler, at både beslutningstagere og medarbejdere deltager for at få det bedste beslutningsgrundlag for, om indsatsen er relevant for jer.

Sådan behandler Socialstyrelsen dine personoplysninger
Når du tilmelder dig arrangementer behandler Socialstyrelsen de personoplys-
ninger, du sender ind. Socialstyrelsen behandler disse oplysninger, jfr. data-
beskyttelsesforordningen art. 6 og 9 om samtykke. Socialstyrelsen anvender dine kontaktoplysninger til at fremsende informationer om arrangementet herunder relevant materiale fra dagen og eventuel evaluering af arrangementet. Vi gør opmærksom på, at dit navn og eventuelle arbejdssted vil fremgå af en deltagerliste, som deles med de øvrige deltagere. Hvis du ikke ønsker, at dit navn skal figurere på deltagerlisten eller ikke ønsker at modtage materialer fra dagen, bedes du kontakte os på den mail, du modtager efter tilmelding til arrangementet.

Vi gør opmærksom på, at der kan optræde situationsbilleder fra Socialstyrelsens arrangementer på Socialstyrelsens hjemmeside. Situationsbilleder er billeder, hvor der er en aktivitet eller en situation, der er det egentlige formål med billedet, og ikke de konkrete personer. Hvis der skal anvendes portrætbilleder vil Social-
styrelsen skulle indhente særskilt samtykke inden Socialstyrelsen offentliggør eventuelle billeder. Du kan læse om dine rettigheder i Socialstyrelsens generelle persondatapolitik, hvor du ligeledes finder kontraktoplysninger på Socialstyrelsens databeskyttelsesrådigver:
https://socialstyrelsen.dk/om-os/organisation/persondatapolitik

 Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformationer til arrangør

Socialstyrelsen
Tlf: +45 50 81 09 85
kakr@socialstyrelsen.dk

Kontaktinformationer til arrangør

Socialstyrelsen
Tlf: +45 50 81 09 85
kakr@socialstyrelsen.dk