Hop til hovedindholdet

Socialstyrelsen logo

Introduktion til SØM for ledere - onlineintroduktionskursus


Dato og tid

Torsdag d. 10. november 2022 kl. 13:00 til 15:30

Tilmeldingsfrist

Mandag d. 7. november 2022 kl. 12:00

Sted

Online via Zoom, , Online via Zoom

Introduktion til SØM for ledere - onlineintroduktionskursus


Introduktion til SØM for ledere

Socialstyrelsen tilbyder gratis virtuelt introduktionskursus i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) til ledere, der ønsker mere viden om, hvad SØM er og kan bruges til i organisationen. 

Gode SØM-beregninger og troværdigheden af resultaterne afhænger af vidensgrundlaget og de antagelser, som brugeren gør sig undervejs i beregningen. Socialstyrelsen tilbyder derfor uddannelse og kurser for alle interesserede, der anvender eller påtænker at anvende modellen.

Få mere at vide om Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM

Om Introduktion til SØM for ledere

Målgruppe og forudsætninger

Målgruppen for kurset Introduktion til SØM for ledere er primært kommunale og regionale ledere og chefer, der ønsker at få en introduktion til, hvad SØM er, og hvordan SØM kan anvendes i forbindelse med beslutningsprocesser.

Det er en fordel, hvis du har et overordnet kendskab til økonomistyring i din organisation.

Indhold

  • Sociale investeringer og den dobbelte bundlinje
  • Hvad indeholder SØM, og hvad kan modellen bruges til?
  • Hvordan er arbejdsprocessen i forhold til SØM-beregninger?
    • Hvordan efterspørger man SØM-beregninger?
    • Hvordan formidler man SØM-beregninger til ledelsesmæssigt og politisk niveau?
  • Hvordan understøtter man som leder, at ens organisation arbejder med SØM?

Praktiske oplysninger

Kurset foregår virtuelt. Der vil blive inddraget konkrete eksempler, der viser, hvordan andre kommuner har arbejdet med SØM.

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig. 

Frist for tilmelding er den 7. november 2022 kl. 12.00. Inden kurset vil du modtage en mail med et link til det digitale møderum.

Behandling af personlige oplysninger

Socialstyrelsen anvender dine kontaktoplysninger til at fremsende informationer om arrangementet, herunder relevant materiale fra dagen og eventuel evaluering af arrangementet.

Deltagerliste mv.

Vi gør opmærksom på, at dit navn, stillingsbetegnelse og arbejdssted kan fremgå af en deltagerliste, som deles med de øvrige deltagere og eventuelle eksterne oplægsholdere. Hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger skal stå på deltagerlisten, eller hvis du ikke ønsker at modtage materiale fra dagen, bedes du kontakte os på den mail, du modtager efter tilmelding til arrangementet.

Billeder

Vi gør opmærksom på, at Socialstyrelsen kan vælge at offentliggøre billeder fra vores arrangementer på Socialstyrelsens hjemmeside eller LinkedIn-profil. Socialstyrelsen vil altid foretage en vurdering af de enkelte billeder inden en eventuel offentliggørelse. Det vil i alle tilfælde være billeder, der alene viser en aktivitet/situation, der relaterer sig til arrangementets formål. Der vil ikke være tale om billeder, der har de enkelte deltagere i fokus. Socialstyrelsen kan offentliggøre billeder uden samtykke fra de personer, som fremgår på billedet, hvis det vurderes, at billederne er harmløse, og at eventuelle genkendelige personer ikke fremstår på en måde, hvor de vil kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket.

Virtuelle arrangementer

Socialstyrelsens virtuelle arrangementer faciliteres via styrelsens Zoom-licens. Som udgangspunkt behandles personoplysningerne via datacentre i Europa, men der kan ske overførsel af udvalgte oplysninger til Zoom i USA, herunder din IP-adresse og det navn, som du angiver ved mødeopstart. USA betragtes som et usikkert tredjeland at overføre personoplysninger til. Dette skyldes bl.a., at de amerikanske myndigheder efter europæisk standard har for let adgang til data.

Rettigheder

Du kan læse om dine rettigheder og om din mulighed for at klage til Datatilsynet i Socialstyrelsens generelle persondatapolitik: https://socialstyrelsen.dk/om-os/organisation/persondatapolitik

Spørgsmål

Har du spørgsmål til behandlingen af personoplysninger, er du velkommen til at henvende dig til Socialstyrelsen. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Marie Buchholdt Brodde via telefon 21780620.
Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Samlet antal tilmeldte: 4

Kontaktinformation til arrangør

Tine Hjernø Lesner
Tlf: +45 91 37 02 97
tihl@socialstyrelsen.dk

Kontaktinformation til arrangør

Tine Hjernø Lesner
Tlf: +45 91 37 02 97
tihl@socialstyrelsen.dk