Hop til hovedindholdet

Socialstyrelsen logo

Kursus om brug af beskyttende faktorer i sager om udviklingshæmning og udadreagerende adfærd (for leverandører på deltaftale 'Udviklingshæmning')

Vis lignende arrangementer


Dato og tid

Fredag d. 9. december 2022 kl. 10:00 til 12:00

Tilmeldingsfrist

Fredag d. 2. december 2022 kl. 12:00

Sted

Online via Zoom, , Online via Zoom

Kursus om brug af beskyttende faktorer i sager om udviklingshæmning og udadreagerende adfærd (for leverandører på deltaftale 'Udviklingshæmning')

Vis lignende arrangementer


Arrangementsbeskrivelse

Kursus om brug af beskyttende faktorer i sager om udviklingshæmning og udadreagerende adfærd (for leverandører på deltaftale 'Udviklingshæmning')


Der inviteres til introduktionsmodul til anvendelse af beskyttende faktorer i rådgivningsforløb om udviklingshæmning og udadreagerende adfærd. Modulet er for leverandører på delaftalen ’udviklingshæmning’

Få viden om, hvordan du kan anvende beskyttende faktorer og tilhørende redskaber i rådgivningsforløb om udviklingshæmning og udadreagerende adfærd.

 

Indhold: 

Deltagerne introduceres til beskyttende faktorer vedr. udviklingshæmning og udadreagerende adfærd, som er identificeret af VIVE for Socialstyrelsen og til baggrunden for anvendelse af faktorerne i VISOs rådgivningsforløb. Herudover introduceres de to redskaber Faktortjekker og Tjeklister, der er udviklet i et samarbejde mellem Susanne Pihl Hansen og VISO-specialister på området.

Modulet gennemføres virtuelt og tilgås ZOOM via dette link.

 

Målgruppe:

Målgruppen er VISO-specialister tilknyttet leverandører på delaftalen udviklingshæmning, der ikke deltog på VISOs netværksmøde om anvendelse af beskyttende faktorer vedr. udviklingshæmning og udadreagerende adfærd d. 26. oktober 2021

Målet med modulet er, at deltagerne efter endt kursus har et indgående kendskab til de beskyttende faktorer og er klædt på til at anvende redskaberne Faktortjekker og tjeklister i rådgivningen.


Vi glæder os til at se jer!

 

Sådan behandler Socialstyrelsen dine personoplysninger

Socialstyrelsen anvender dine kontaktoplysninger til at fremsende informationer om arrangementet, herunder relevant materiale fra dagen og eventuel evaluering af arrangementet.

Deltagerliste mv.
Vi gør opmærksom på, at dit navn, stillingsbetegnelse og arbejdssted kan fremgå af en deltagerliste, som deles med de øvrige deltagere og eventuelle eksterne oplægsholdere. Hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger skal stå på deltagerlisten, eller hvis du ikke ønsker at modtage materiale fra dagen, bedes du kontakte os på den mail, du modtager efter tilmelding til arrangementet.

Billeder
Vi gør opmærksom på, at Socialstyrelsen kan vælge at offentliggøre billeder fra vores arrangementer på Socialstyrelsens hjemmeside eller LinkedIn-profil. Socialstyrelsen vil altid foretage en vurdering af de enkelte billeder inden en eventuel offentliggørelse. Det vil i alle tilfælde være billeder, der alene viser en aktivitet/situation der relaterer sig til arrangementets formål. Der vil ikke være tale om billeder, der har de enkelte deltagere i fokus. Socialstyrelsen kan offentliggøre billeder uden samtykke fra de personer, som fremgår på billedet, hvis det vurderes, at billederne er harmløse og at eventuelle genkendelige personer ikke fremstår på en måde, hvor de vil kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket.

Virtuelle arrangementer
Socialstyrelsens virtuelle arrangementer faciliteters via styrelsens Zoom-licens. Som udgangspunkt behandles personoplysningerne via datacentre i Europa, men der kan ske overførsel af udvalgte oplysninger til Zoom i USA, herunder din IP-adresse og det navn, som du angiver ved mødeopstart. USA betragtes som et usikkert tredjeland at overføre personoplysninger til. Dette skyldes bl.a., at de amerikanske myndigheder efter europæisk standard, har for let adgang til data.

Rettigheder
Du kan læse om dine rettigheder og om din mulighed for at klage til Datatilsynet i Socialstyrelsens generelle persondatapolitik: https://socialstyrelsen.dk/om-os/organisation/persondatapolitik

Spørgsmål
Har du spørgsmål til behandlingen af personoplysninger, er du velkommen til at henvende dig til Socialstyrelsen. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Marie Buchholdt Brodde på mail mbub@socialstyrelsen.dk eller via telefon 21 78 06 20.

 

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformation til arrangør

Nina Steensig, VISO - Socialstyrelsen
Tlf: +45 41 93 24 07
nste@socialstyrelsen.dk

Kontaktinformation til arrangør

Nina Steensig, VISO - Socialstyrelsen
Tlf: +45 41 93 24 07
nste@socialstyrelsen.dk