Hop til hovedindholdet

Socialstyrelsen logo

Informationsmøde for driftstilskudsmodtagere


Dato og tid

Tirsdag d. 25. oktober 2022 kl. 10:00 til 11:00

Tilmeldingsfrist

Fredag d. 21. oktober 2022 kl. 12:00

Sted

Online, , Online

Informationsmøde for driftstilskudsmodtagere


Arrangementsbeskrivelse

Deltag i Socialstyrelsens virtuelle informationsmøde den 25. oktober 2022 om ændringerne i den seneste bekendtgørelse. Vi orienterer også om indsendelse af budget og målplan/udviklingsplan for 2023.

Den 31. august 2022 trådte en ny bekendtgørelse for modtagere af driftstilskud fra Social- og Ældreministeriet i kraft.

Socialstyrelsen sendte derfor et orienteringsbrev til driftstilskudsmodtagerne i september, og som supplement til brevet inviterer vi nu til et informationsmøde.

På mødet vil vi præsentere ændringerne i den nye bekendtgørelse, og hvad de indebærer for jer som driftstilskudsmodtagere.

Vi orienterer også om indsendelse af budget og målplan/udviklingsplan for 2023.

Der kan stilles spørgsmål via chatfelt undervejs.

Praktisk information
Det er gratis at deltage på informationsmødet, der afholdes virtuelt via platformen Zoom 25. oktober 2022 kl. 10.00-11.00.

Alle kan deltage, også selvom man ikke i forvejen har installeret Zoom.

I må gerne være flere fra samme organisation, der deltager. I skal dog tilmelde jer enkeltvis.

Tilmeldingsfristen er den 21. oktober 2022 kl. 12.00.

Alle tilmeldte modtager et link, der giver adgang til mødet, før afholdelsen.

 

Socialstyrelsen behandler dine personoplysninger når du tilmelder dig
Når du tilmelder dig arrangementet, behandler Socialstyrelsen de personoplysninger, du angiver i tilmeldingen. Socialstyrelsen behandler dine oplysninger efter databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a og 9, stk. 2, litra a om samtykke.
Socialstyrelsen anvender dine kontaktoplysninger til at fremsende informationer om arrangementet, herunder relevant materiale fra dagen og eventuel evaluering af arrangementet.

Deltagerliste mv.
Vi gør opmærksom på, at dit navn, stillingsbetegnelse og arbejdssted kan fremgå af en deltagerliste, som deles med de øvrige deltagere og eventuelle eksterne oplægsholdere. Hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger skal stå på deltagerlisten, eller hvis du ikke ønsker at modtage materiale fra dagen, bedes du kontakte os på den mail, du modtager efter tilmelding til arrangementet.

Billeder
Vi gør opmærksom på, at Socialstyrelsen kan vælge at offentliggøre billeder fra vores arrangementer på Socialstyrelsens hjemmeside eller LinkedIn-profil. Socialstyrelsen vil altid foretage en vurdering af de enkelte billeder inden en eventuel offentliggørelse. Det vil i alle tilfælde være billeder, der alene viser en aktivitet/situation der relaterer sig til arrangementets formål. Der vil ikke være tale om billeder, der har de enkelte deltagere i fokus. Socialstyrelsen kan offentliggøre billeder uden samtykke fra de personer, som fremgår på billedet, hvis det vurderes, at billederne er harmløse og at eventuelle genkendelige personer ikke fremstår på en måde, hvor de vil kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket.

Virtuelle arrangementer
Socialstyrelsens virtuelle arrangementer faciliteters via styrelsens Zoom-licens. Som udgangspunkt behandles personoplysningerne via datacentre i Europa, men der kan ske overførsel af udvalgte oplysninger til Zoom i USA, herunder din IP-adresse og det navn, som du angiver ved mødeopstart. USA betragtes som et usikkert tredjeland at overføre personoplysninger til. Dette skyldes bl.a., at de amerikanske myndigheder efter europæisk standard, har for let adgang til data.

Rettigheder
Du kan læse om dine rettigheder og om din mulighed for at klage til Datatilsynet i Socialstyrelsens generelle persondatapolitik: https://socialstyrelsen.dk/om-os/organisation/persondatapolitik

Kontaktinformation til arrangør

Tilskudsøkonomi, Socialstyrelsen
Tlf: +45 4173 0862
dmos@socialstyrelsen.dk

Kontaktinformation til arrangør

Tilskudsøkonomi, Socialstyrelsen
Tlf: +45 4173 0862
dmos@socialstyrelsen.dk