Socialstyrelsen

Temadag om arbejdet med mål og progression i København


Dato og tid

Mandag d. 26. november 2018 kl. 09:30 til 15:00

Tilmeldingsfrist

Mandag d. 19. november 2018 kl. 15:00

Sted

MBK
Pilestræde 61
1112 København K

Arrangør

Socialstyrelsen
+45 41 74 00 10
lkju@socialstyrelsen.dk

Taskforce – Handicap åbner nu for tilmelding til en regional temadag den 26. november 2018 i København. Temaet for dagen er, hvordan man kan arbejde med mål og progression i sagsbehandlingen på voksen-handicapområdet, samt hvordan der skabes en god sammenhæng til tilbuddenes arbejde med at udmønte målene og følge op på borgerens progression og udvikling.

På dagen vil der være oplæg fra Socialstyrelsen, VISO og Ankestyrelsen. Derudover vil der være oplæg fra kommunale repræsentanter, der på forskellig vis har erfaring med at arbejde med mål og opfølgning på progression samt med at anvende disse i udviklingen af indsatsen.

Temadagen er målrettet myndighedsledere i kommunerne, faglige koordinatorer og udviklingskonsulenter på myndighedsområdet.

Du kan se programmet for temadagen her

Deltagelse i temadagen er gratis og tilmelding foregår efter først til mølle-princippet.

Temadagen er et tiltag i regi af taskforcen på handicapområdet. 
Læs mere om Taksforce - HandicapFind vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

Socialstyrelsen
+45 41 74 00 10
lkju@socialstyrelsen.dk