Socialstyrelsen

Én samlet plan for borgerne


Dato og tid

Tirsdag d. 28. maj 2019 kl. 09:30 til 15:00

Tilmeldingsfrist

Søndag d. 12. maj 2019 kl. 12:00

Sted

Scandic Sluseholmen
Molestien 11
2450 København SV

Arrangør

Socialstyrelsen - Lone Kjær Juncker
+45 41 74 00 10
lkju@socialstyrelsen.dk

Temadage om helhedsorienterede indsatser aflyses grundet udskrivning af valg.

Grundet udskrivning af folketingsvalget er temadagene om helhedsorienterede planer, der var planlagt til at blive afholdt den 28. maj i København og 29. maj i Horsens, aflyst.

                                                                                                                           Taskforce – Handicap åbner nu for tilmelding til en regional temadag den 28. maj i København.

Temaet for dagen er helhedsorienterede planer og arbejdet med disse i sagsbehandlingen på handicapområdet for voksne.

På dagen vil der blandt andet være oplæg om erfaringer med at arbejde med helhedsorienterede planer på det sociale voksenhandicapområde. Der vil desuden være oplæg og diskussioner, der tager udgangspunkt i konkrete erfaringer fra kommuner og projekter, og der vil være oplæg om, hvordan økonomistyringen kan understøtte eller udfordre arbejdet.

Temadagen er for dig, der er kommunal myndighedsleder, faglig koordinator eller udviklingskonsulent på myndighedsområdet. Deltagelse er gratis, og pladserne tildeles efter først til mølle-princippet. Der kan maksimalt være to deltagere pr. kommune.

Du kan se programmet for temadagen i København her

Temadagene i København og Horsens har stort set samme indhold.


Sådan behandler Socialstyrelsen dine personoplysninger

Når du tilmelder dig arrangementet behandler Socialstyrelsen de personoplysninger, du sender ind. Socialstyrelsen behandler disse oplysninger, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6 og 9 om samtykke. Socialstyrelsen anvender dine kontaktoplysninger til at fremsende informationer om arrangementet herunder relevant materiale fra dagen og eventuel evaluering af arrangementet.  Vi gør opmærksom på, at dit navn og eventuelle arbejdssted vil fremgå af en deltagerliste, som deles  med de øvrige deltagere. Hvis du ikke ønsker, at dit navn skal figurere på deltagerlisten eller ikke ønsker at modtage materialer fra dagen, bedes du kontakte os på den mail, du modtager efter tilmelding til arrangementet.  

Vi gør opmærksom på, at der kan optræde situationsbilleder fra Socialstyrelsens arrangementer på Socialstyrelsens hjemmeside. Situationsbilleder er billeder, hvor det er en aktivitet eller en situation, der er det egentlige formål med billedet, og ikke de konkrete personer. Hvis der skal anvendes portrætbilleder vil Socialstyrelsen skulle indhente særskilt samtykke inden Socialstyrelsens offentliggør eventuelle billeder.

Du kan læse om dine rettigheder i Socialstyrelsens generelle persondatapolitik, hvor du ligeledes finder kontaktoplysninger på Socialstyrelsens databeskyttelsesrådgiver: https://socialstyrelsen.dk/om-os/organisation/persondatapolitik

 
Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

Socialstyrelsen - Lone Kjær Juncker
+45 41 74 00 10
lkju@socialstyrelsen.dk